Församlingsmöte

Publicerat 2017-06-06 av kjellstromner

På söndagen den 18 juni efter gudstjänsten inbjuder vi till församlingsmöte.
Den fråga vi skall informera och samtala om är rekrytering av pastor till församlingen och hur vi löser gudstjänster och pastorsfrågan på både lång och kort sikt.

Välkomna