Pastor i Kopperskyrkan

Publicerat 2018-04-27 av kjellstromner
Det är med stor glädje vi välkomnar Helena Klar Fast som pastor i Kopperskyrkan. Helena kommer från Trollhättan och har tidigare arbetat som pastor men sedan haft olika arbetsuppgifter och arbetar nu på arbetsförmedlingen. Helena kommer att arbeta 60% i Kopperskyrkan och ha kvar en deltid på Arbetsförmedlingen.
Efter en period utan pastor, där många frivilliga gjort fantastiska insatser, ser vi nu fram emot att ha en anställd pastor i församlingen.
Helenas första söndag är den 6 maj och på pingstdagen den 20 maj har vi gudstjänst med installation där bl. a. Mikael Nilsson från Equmeniakyrkan Region Väst medverkar och kören sjunger.
Helenas telefonnummer är: 0739295011
Ett ord från 1 Petr. 4:10
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.