Att nå de mest onådda

Publicerat 2019-11-06 av kjellstromner

I Kopperskyrkan vill vi uppmärksamma det internationella arbete som Equmeniakyrkan gör. Genom detta arbete vill vi verka för en bättre värld. Dagligen får vi nyheter där vi ser hur krig bryter ner relationer, familjer som flyr och hur naturen påverkas av vår livsstil. Vår kyrka vill skapa engagemang och förändring av det som är nedbrytande. Vi vill vara delaktiga i att skapa goda exempel, påverka och förändra livsmiljöer.

Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet i både ord och handling. Vi vill dela ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.

På onsdagen den 13 november klockan 11:00 kommer Cecilie Larsen, ansvarig för Equmeniakyrkans arbete i Eurasien och berättar om ”att nå de mest onådda”. Centralasien och Kaukasus utgör ett av de områden i världen där den kristna kyrkan är som svagast. En stor del av länderna har muslimsk majoritet och många länders regeringar ger i praktiken ingen religionsfrihet. Det drabbar kristna men i flera länder även muslimer och andra. I vissa länder är det svårare än i andra, vissa är också mycket svåra att besöka. Ett evangeliskt arbete är ofta svårt. Ändå finns det kristna i alla länder, och med en del av dem har Equmeniakyrkan kontakt.

På söndagen den 24 november medverkar och predikar Gunilla Ipkonwosa i gudstjänsten i Kopperskyrkan. Gunilla är ansvarig för Equmeniakyrkans arbete i mellanöstern och nordafrika.