Barn o ungdom

Inom Equmenia i Stenungsund samlas barn och ungdomar i alla åldrar för ett brett spektrum av aktiviteter.

Det tar lite tid för ett nytt begrepp och en ny organisation att sätta sig. Därför använder vi både SMU och Equmenia som namn i vår beskrivning av verksamheten.

Equmenias motto är ”Jesus Kristus är Herre”. Varje medlem får själv ta ställning till SMU:s och Equmenias bekännelse och kristen tro – på så sätt kan alla vara med på de olika aktiviteterna. Läger är en viktig del i SMU:s arbete

Välkommen du med! Som deltagare eller ledare.
Vi har jättekul!

Läs mer om våra grupper under respektive flik.

 

Equmenia Plusgiro: 808887-4
Swish    123 388 2396