Dagträff

Några tisdagar per termin träffas ”Dagträffen” klockan 11:00 i kyrkan för fika, föredrag och samtal. Våren 2018 kommer gruppen att träffas till följande samlingar:

Tisdag 4 september
Tisdag 2 oktober
Tisdag 30 oktober. Bibelstudium Helena Klar Fast
Tisdag 20 november. Lennart Åkerlund berättar om arbetet med ”Kontakten” i Kungälv
Tisdag 11 december.