Kopperskyrkan

Skeppet460 Kopperskyrkan vill vara en öppen kyrka och välkomnar alla till gudstjänster, gemenskap och arrangemang som sker i kyrkan.

Församlingens pastor har vigselrätt, tjänstgör vid olika förrättningar och möter den som vill för samtal. Pastorn har tystnadsplikt. Pastorstjänsten är från januari 2017 vakant.

Församlingens arbete leds av en styrelse som väljs på årsmötet. Arbetet för barn och ungdom organiseras under Equmenia, Equmeniakyrkans ungdomsorganisation.