Kalender

Oktober
1    Söndag  10.30 Gudstjänst, Pastor Marie Nordvall. Sång Percy Pontèn.
1    Söndag 16:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus Stora Höga. Familjescout deltar och invigs
3    Tisdag 11.00 Dagträffen
4    Onsdag 17.00 Familjescout träffas till en måltid
7    Lördag 11.00 – 16.00 Café och Utställning.
8    Söndag 10.30 Gemensam Gudstjänst med Ucklum. Nattvard.  Pastor Carina Hult
10 Tisdag 10.00 Gubbträffen
11  Onsdag  18.30 Stillhet & Bön
15  Söndag 10.30 Gudstjänst, pastor Lennart Åkerlund och Värdgrupp 3 & 4.
18 Onsdag 18.30 Stillhet & Bön
22 Söndag  10.00 Gudstjänst, Pastor Lennart Åkerlund. Sång Jeanette Åkerlund
24 Tisdag 10.00 Gubbträffen
25 Onsdag 18.30 Stillhet & Bön
29 Söndag 17.00 Taizemässa i Kristinedalskyrkan. OBS tiden
31 Tisdag 11.00 Dagträffen med Peter Ölmunger