Kalender

December

2  Lördag 10.00 Familjescout inför Julstugan
3  Söndag 10.30 1:a Advent. Gudstjänst, Pastor Lennart Åkerlund. Kören.
5 Tisdag 10.00 – 12.00 Gubbträffen
6 Onsdag 18.30 Stillhet & Bön
8 Fredag 18.00 Förberedelse av Julstugan.
9 Lördag 15.00  Julstuga.
10 Söndag 18.00 Equmenisk musikgudstjänst. Sångensemblen Iris och Catarina Holmgren Martinsson.
12 Tisdag  11.00 Dagträffen. Avslutning
13 Onsdag 18.30 Stillhet & Bön
17 Söndag 10.30 Gudstjänst. Pastor Lennart Åkerlund. Nattvard.
20 Onsdag 18.30 Stillhet  &Bön
24 Söndag 10.30 Julafton. Samling vid Krubban.
26 Tisdag 17.00 Annandag Jul. Gemensam Gudstjänst i Ucklum. Ingvar och Aina Stenberg. OBS tiden