Kalender

November

Torsdag 1 kl. 16:00. Cykelprojektet
Torsdag 1 kl. 18:00. Språkcafé och läxhjälp
Lördag 3 Alla helgons dag. kl. 10:30 Gudstjänst, nattvard, Helena Klar Fast, kören
Onsdag 7 kl. 18:30 Stillhet och bön
Onsdag 7 kl. 19:00. Färgresan. Charlotte Härnstam från Bilda föredrar om välkomnade och integration
Torsdag 8 kl. 16:00 Cykelprojektet
Torsdag 8 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Söndag 11 kl. 10:30 Gudstjänst. Lennart Åkerlund predikar och sjunger
Tisdag 13 kl. 17:00  Familjescout träffas, äter mat och går en mörkerspårning
Onsdag 14 kl. 18:30 Stillhet och bön
Onsdag 14 kl. 19:00 Grundkurs i kristen tro. Del 4.
Torsdag 15 kl. 16:00 Cykelprojekt
Torsdag 15 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Fredag 16 kl. 11:00  Café Skonaren
Söndag 18 kl. 10:30 Gudstjänst Helena Klar Fast
Tisdag 20 kl. 11:00 Dagträffen. Lennart Åkerlund berättar om Kontakten i Kungälv
Onsdag 21 kl. 18:30 Stillhet och bön
Torsdag 22 kl. 16:00 Cykelprojekt
Torsdag 22 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Lördag 24 kl. 10:00  Familjescout har hantverk i kyrkan
Söndag 25 kl. 10:30 Gudstjänst pastor Carina Hult. Sång Percy Pontén
Onsdag 28 kl. 18:30 Stillhet och bön.
Onsdag 28 kl. 19:00 Kurs i kristen tro. Del 5
Torsdag 29 kl. 16:00 Cykelprojekt.
Torsdag 29 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp

December

Söndag 2. kl. 10:30 Första advent gudstjänst. Helena Klar Fast och kören
Onsdag 5 kl. 18:30 Stillhet och bön.
Tisdag 4 kl. 10:00 Gubbträffen
Torsdag 6 kl. 16:00 Cykelprojekt.
Torsdag 6 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Fredag 7 kl. 11:00 Café Skonaren. Grötfest.
Fredag 7 kl. 18:00 Förberedelser inför Julstugan
Lördag 8 kl. 15:00 Equmenias Julstuga med försäljning, lotter, auktion, servering mm.
Söndag 9 kl. 17:00 Equmenisk Julkonsert med kören Caleido från Göteborg
Tisdag 11 kl. 11:00 Dagträffen. Adventssamling
Onsdag 12 kl. 18:30 Stillhet och bön.
Onsdag 12 kl. 19:00 Kurs i kristen tro. Del 6.
Torsdag 13 kl. 16:00 Cykelprojekt
Torsdag 13 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Torsdag 13 kl. 19:00 Lucia. Ucklums förenade röster besöker.
Söndag 16 kl. 10:30 Gudstjänst. Pastor Carina Hult, sång av Anita och Bettan. Nattvard
Tisdag 18 kl. 10:00 Gubbträffen
Onsdag 19 kl. 18:30 Stillhet och bön
Torsdag 20 kl. 16:00 Cykelprojekt
Torsdag 20 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Julafton 24 kl. 10:30 Samling vid krubban. Helena Klar Fast.
Onsdag 26 kl. 10:30 Annandag jul, gudstjänst med insamling för Equmeniakyrkans mission och internationella arbete. Besök av Herve Kiese från Kongo. Gudstjänsten gemensam med Ucklums missionsförsamling.

Vill du ge en gåva till Kopperskyrkan i sommar så mottages det med tacksamhet. Konton är Plusgiro 34 26 25-1 eller
Swish till 123 3289535