Kalender

December

Söndag 2. kl. 10:30 Första advent gudstjänst. Helena Klar Fast och kören
Onsdag 5 kl. 18:30 Stillhet och bön.
Tisdag 4 kl. 10:00 Gubbträffen
Torsdag 6 kl. 16:00 Cykelprojekt.
Torsdag 6 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Fredag 7 kl. 11:00 Café Skonaren. Grötfest.
Fredag 7 kl. 18:00 Förberedelser inför Julstugan
Lördag 8 kl. 15:00 Equmenias Julstuga med försäljning, lotter, auktion, servering mm.
Söndag 9 kl. 17:00 Equmenisk Julkonsert med kören Caleido från Göteborg
Tisdag 11 kl. 11:00 Dagträffen. Adventssamling
Onsdag 12 kl. 18:30 Stillhet och bön.
Onsdag 12 kl. 19:00 Kurs i kristen tro. Del 6.
Torsdag 13 kl. 16:00 Cykelprojekt
Torsdag 13 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Torsdag 13 kl. 19:00 Lucia. Ucklums förenade röster besöker.
Söndag 16 kl. 10:30 Gudstjänst. Pastor Carina Hult, sång av Anita och Bettan. Nattvard
Tisdag 18 kl. 10:00 Gubbträffen
Onsdag 19 kl. 18:30 Stillhet och bön
Torsdag 20 kl. 16:00 Cykelprojekt
Torsdag 20 kl. 18:00 Språkcafé och läxhjälp
Julafton 24 kl. 10:30 Samling vid krubban. Helena Klar Fast.
Onsdag 26 kl. 10:30 Annandag jul, gudstjänst med insamling för Equmeniakyrkans mission och internationella arbete. Besök av Herve Kiese från Kongo. Gudstjänsten gemensam med Ucklums missionsförsamling.

Januari 2019  

Tisdag 1  Nyårsdagen kl. 18.00 Nyårsbön. Helena Klar Fast
Söndag 6 kl.  10.30 Gudstjänst. Pastor Lennart Åkerlund. Sång Lennart & Jeanette
Torsdag 10 kl. 16-18 Cykelprojektet.
Torsdag 10 kl. 18-20 Språkcafé & Läxhjälp
Söndag 13 kl. 10.30  Gudstjänst. Helena Klar Fast.
Onsdag 16 kl. 18.30 Stillhet & Bön
Torsdag 17 kl. 16-18 Cykelprojektet.
Torsdag 17 kl. 18-20 Språkcafé & Läxhjälp
Söndag 20 kl. 10.30 Gudstjänst. Helena Klar Fast
Onsdag 23 kl. 19.00 Grundkurs i Kristen Tro. Helena Klar Fast
Torsdag 24 kl. 16-18 Cykelprojektet.
Torsdag 24 kl. 18-20 Språkcafé & Läxhjälp
Söndag 27 kl. 10.30 Gudstjänst. Pastor Carina Hult
Onsdag 30 kl. 18.30 Stillhet & Bön
Torsdag 31 kl. 16-18 Cykelprojektet.
Torsdag 31 kl. 18-20 Språkcafé & Läxhjälp

Februari

Söndag 10 feb. kl. 12. Församlingen har sitt årsmöte i Kopperskyrkan. Efter gudstjänsten serveras enkel lunch och därefter fortsätter årsmötet.
Valberedningen förbereder årsmötet och består av Ulla Strömner, Pia Josefsson, Helen Klar Fast, Percy Pontén och Britta Lundstedt
Välkomna

Vill du ge en gåva till Kopperskyrkan så mottages det med tacksamhet. Konton är Plusgiro 34 26 25-1 eller Swish till 123 3289535