Kalender

Maj 2019

4  Lördag 10.00  Familjescout. Spårning – Stubbjakten tillsammans med Stora-Höga
5  Söndag 10.30  Scoutgudstjänst i Kopperskyrkan gemensamt med Svenska Kyrkan i Stora -Höga. Mattias Winberg.
8 Onsdag 18.30  Stillhet och Bön. 19.00  Grundkurs i Kristen Tro. Helena Klar Fast.
9 Torsdag 16.00 – 18.00 Cykelprojektet.18.00 – 20.00 Språkcafé & Läxhjälp
12 Söndag 10.30 Gudstjänst. Nattvard. Helena Klar Fast.
14 Tisdag 11.30 Andakt på Hällebäcks äldreboende. Helena Klar Fast.
15 Onsdag     11.00 Dagträffen. Helena Klar Fast 18.30 Stillhet och Bön
16 Torsdag 16.00 – 18.00 Cykelprojektet.18.00 – 20.00 Språkcafé & Läxhjälp.
17 Fredag 11.00  Café Skonaren. OBS plats kv. Skonaren
19 Söndag 11.00  Gudstjänst. Gemensam med Kristinedalskyrkan. Kyrkoherde Ellinor Johansson. Helena Klar Fast. Kören.
22 Onsdag 18.30  Stillhet och Bön
23 Torsdag 16.00 – 18.00 Cykelprojektet.18.00 – 20.00 Språkcafé & Läxhjälp.
25 Lördag  10.00 – 13.00 Familjescout. Strandstädning.
26 Söndag 10.30  Gudstjänst. Predikan Herve Kiese
29 Onsdag 18.30  Stillhet och Bön
29 maj till 2 juni. Kyrkokonferensen i Jönköping.
31 Fredag 11.00 Cafè Skonaren. Avslutning. OBS plats kv. Skonaren

Juni 2019

2 Söndag    Vi hänvisar till Gudstjänsterna Kristinedalskyrkan eller Ordinationsgudstjänst 10.00 på Kyrkokonferensen i Jönköping.
5 Onsdag    18.30  Stillhet och Bön
6 -9 juni      Scoutläger i Flötemarken
9 Söndag    10.30 Pingstdagsgudstjänst. Helena Klar Fast.
10 Måndag   18.00 Annandag Pingst. Ekumenisk Gudstjänst vid Kvarnen på Kvarnberget. Helena Klar Fast.
12 Onsdag   18.30 Stillhet och Bön
13 Torsdag  18.00-20.00 Språkcafé & Läxhjälp
16 Söndag   10.30 Gudstjänst. Nattvard. Helena Klar Fast
18 Tisdag     11.30 Andakt på Hällebäcks äldreboende. Helena Klar Fast.
19 Onsdag   18.30 Stillhet och Bön
20 Torsdag  18.00-20.00 Språkcafé & Läxhjälp
23 Söndag   10.30 Gudstjänst.  Helena Klar Fast

Vill du ge en gåva till Kopperskyrkan så mottages det med tacksamhet. Konton är Plusgiro 34 26 25-1 eller Swish till 123 3289535