Kontakt

Du är alltid välkommen att besöka kyrkan. Alla gudstjänster och möten är offentliga och du kan även kontakta oss över telefon eller mejl.

Kopperskyrkan
Bergsvägen 2
444 42 Stenungsund
tel. 0303 – 815 87
Pastor/ församlingsföreståndare:
Helena Klar Fast
0739295011
e-post: Helena.klahr@comhem.se

Vice församlingsföreståndare:
Pia Josefsson tel. 0706 437879
e-post: maria.e.josefsson@gmail.com

Församlingens ordförande:
Kjell Strömner tel. 0303 771684
mobil 0761287828
e-post: kjell.stromner@gmail.com

Församlingens kassör:
Gun Arvidsson tel. 0304 – 67 28 25
e-post: gun_arvidsson@hotmail.com
Församlingens plusgiro: 34 26 25 – 1
Swish 1233289535

Equmenia i Stenungsund. ordförande:
Lars Josefsson
e-post: 26josefsson@telia.com

Equmenia kassör:
Lukas Josefsson
e-post: josefsson.lukas@gmail.com
equmenias plusgiro: 80 88 87 – 4
Swish 123 079 7894

..och på facebook;
sök Kopperskyrkan och gilla…