Nyheter

 • P1010325

  Att vara på vandring

  Publicerat 2019-10-02 av kjellstromner

  Onsdag den 9 oktober klockan 11:00 startar Dagträffen på nytt. Temat för denna träff är ”att vara på vandring”. Detta kan vara den fysiska vandringen med ett mål och det kan också vara vandringen i livet. Välkomna till en träff med några tankar och bilder. Ulla och Kjell ansvarar för träffen. Välkomna Läs mer


 • Kulturdag2019

  Kulturdag

  Publicerat 2019-09-24 av kjellstromner

  Lördagen den 5 oktober visar hantverksgruppen, Nattugglan en utställning om hus och blomster. Det serveras kaffe med sju sorters kakor och det blir sång och musik av kören och en ukulele grupp. Utställningen börjar klockan 11 och pågår till 16. Välkomna Läs mer


 • Nytt lokalt samarbetsavtal Svenska kyrkan och Kopperskyrkan

  Publicerat 2019-06-15 av kjellstromner

  Sedan 2007 har vi haft ett lokalt samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan i Stenungsund och Kopperskyrkan. Avtalet är nu förnyat och gäller från 2019-06-01 och tre år framåt. I avtalet gläds vi åt den gemenskap vi känner och det fortsatta arbetet tillsammans. Vi kommer att mötas till ekumeniska gudstjänster två gånger per termin. Samarbeta i andakter på äldreboenden, synliggöra den ekumeniska böneveckan, söka former för praktiskt samarbete i frågor om integration och språkcafé. Vi vill också [...] Läs mer


 • Lions klubb ger pris till Kopperskyrkan

  Publicerat 2019-06-14 av kjellstromner

  På nationaldagen den 6 juni överlämnade Lions klubb sitt kulturpris till Kopperskyrkan. Utdelningen skedde vid firandet i Kulturhusparken. Priset utdelades med motiveringen att Kopperskyrkan inte bara pratar integration utan gör integration. Det är arbetet som görs med språkcafe, läxhjälp och cykelprojektet som uppmärksammas på detta sätt och det mottogs av Pia Josefsson, Helena Klar Fast och Gustaf Åkermark. Gustaf framförde ett tack från Kopperskyrkan och tackade våra samarbetspartners i språkcaféet. Läs mer


 • Kyrkokonferens där Helena Klar Fast välkomnas i Equmeniakyrkan

  Publicerat 2019-05-22 av kjellstromner

  Den 29 maj till 2 juni är det Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping. Från Kopperskyrkan är Pia Josefsson och Ulla Strömner valda som ombud. I konferensen beslutas bl. a. om verksamhet och budget. På dagordningen finns också val av ny regional kyrkoledare efter Tomas Hammar som går i pension. Nytt förslag är Elin Alm från Skåre. Där finns också motioner, en om att skjuta upp försäljning av missionskyrkan i Marstrand. En ny kyrkohandbok kommer också att [...] Läs mer


 • påsken

  Påsken i Kopperskyrkan

  Publicerat 2019-04-16 av kjellstromner

  Välkomna till påskens gudstjänster i kyrkan. Skärtorsdag 18 april kl. 18:00 Getsemanestund. En vandring genom fyra rum Långfredag 19 april kl. 10:30  Gudstjänst. Helena Klar Fast Påskdagen 21 april kl. 10:30 Uppståndelsegudstjänst, Helena Klar Fast. Kören   Läs mer


 • 20140414_193314-1

  Vårkonsert och pajbuffé

  Publicerat 2019-03-31 av kjellstromner

  Konsert i Kopperskyrkan på lördag klockan 18. Jeanette och Lennart Åkerlund spelar och sjunger. Efter konserten serveras pajbuffé. Välkomna Läs mer


 • medverkande-lasse-svensson

  Kyrkoledare Lasse Svensson besöker Kopperskyrkan

  Publicerat 2019-03-07 av kjellstromner

  Vid gudstjänsten den 17 mars klockan 10:30 predikar kyrkoledare Lasse Svensson. Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten finns möjligheter att ställa frågor till honom. I gudstjänsten medverkar även Helena Klar Fast. Lasse Svensson har varit kyrkoledare i Equmeniakyrkan sedan 2011 och en stor erfarenhet av kyrkans arbete. Välkomna Läs mer


 • lat-oss-sprida-hop-kampanjfoto-logo

  Equmeniakyrkans internationella mission

  Publicerat 2018-12-23 av kjellstromner

  Årets internationella insamling handlar om utbildning. Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp. Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap. Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Pastorerna gör en oerhörd värdefull [...] Läs mer


 • Jul i Kopperskyrkan och insamling till internationell mission

  Publicerat 2018-12-23 av kjellstromner

  Julafton klockan 10:30 samlas vi runt krubban. Barnen får placera barnet, herdarna och de vice männen runt krubban och vi får lyssna till evangeliet om att en frälsare är född. Annandag jul klockan 10:30. Gudstjänst med insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Gudstjänsten besökes av Herve Kiese från Kongo. Medverkar för också Helena Klar Fast och andra i församlingen. Kören sjunger. Nyårsdagen klockan 18. Nyårsbön. Helena Klar Fast Välkomna Läs mer


1 2 3 4 5 12