Kopperskyrkan

Skeppet460 Kopperskyrkan vill vara en öppen kyrka och välkomnar alla till gudstjänster, gemenskap och de arrangemang som sker i kyrkan.

Församlingens pastor har vigselrätt, tjänstgör vid olika förrättningar och möter den som vill för samtal. Pastorn har tystnadsplikt. Pastor i Församlingen är Helena Klar Fast.

Församlingens arbete leds av en styrelse som väljs på årsmötet. Arbetet för barn och ungdom organiseras under Equmenia, Equmeniakyrkans ungdomsorganisation.